Přívěsy na 130 km/h NOVINKA v ČR

Přívěsy na 130 km/h NOVINKA v ČR

Pouze s přívěsy AGADOS až 130km/hod!

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás upozornili na významnou novinku. Jako jediní v ČR máme schválenou max. rychlost nebrzděných a brzděných přívěsůna 130 km/hod. Nová výšší rychlost je schválená MDČR. Zvýšení rychlostí se týká všech nebrzděných i brzděných typů přívěsů. Zvýšní rychlosti se nabízí bez příplatku.

Vyplatí se přívěs s novou vyšší rychlostí?

Zcela určitě! Podívejte se na čas jízdy při délce trasy 200 km - Dálnice D1 Praha - Brno:

Max. rychlost Délka trasy Čas jízdy
130 km/hod 200 km 1 hod 35 min
100 km/hod 200 km 2 hod
80 km/hod 200 km 2 hod 30 min

Upozornění: U některé konkurence, na některých úřadech, STK apod. se můžete mylně dozvědět, že max. povolená rychlost soupravy s přívěsem je 80 km/hod a vyšší rychlost stanovená pro přívěs nemá v silničním provozu váhu. Tyto informace jsou dány neznalostí, případně obchodním tahem. Přívěsy jsou vyrobeny a schváleny na nejvyšší povolenou rychlost 130 km/hod dle vyhlášky 341/2002. Uvádíme citace vyhlášky 341/2002 a zákona 361/2000, které problematiku rychlostí řeší.Doslovná citace vyhlášky 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §14, odstavec 11: „Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 01 a 02 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.“ Doslovná citace zákona 361/2000 §18, odstavec 5 o provozu na pozemních komunikacích: „Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.“

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Stpen Září Říjen Listopad Prosinec